Grete Kalfoss

Entreprenør/Grunder Konsulent Instruktør

Takk for din interesse!

Denne siden er opp rettet for at jeg har mange jern i ilden og tenkte det er like greit å introdusere meg selv på denne måten.


Magisk Rom org.nr 960 775 880